Näkökulma Kaisa Hartikainen-Herranen: On aika ajoin tuntunut siltä kuin olisi parhaat päivänsä nähneen lättähatun kyydissä: valtaapitävä puolue on seisahtunut pysäkille ja painanut jarrua

Kaisa Hartikainen-Herranen

Kuluvana valtuustokautena on aika ajoin tuntunut siltä kuin olisin istunut parhaat päivänsä nähneen lättähatun kyydissä. Valtaapitävä puolue on seisahtunut poliittiselle pysäkille ja painanut kaasupolkimen sijasta jarrua.

Tällainen pedaaleissa sotkeutuminen ei mielestäni aja kuntalaisten etua eikä edistä kunnallista päätöksentekoa. Asioita on vatvottu ees’taas ja se on tuntunut jopa tarkoitushakuiselta vatuloinnillta.

Poliittisessa ilmapiirissäkin on parantamisen varaa. Kriittiset mielipiteet ja niiden ilmaisut tulee olla sallittuja. Poikkeamista oman poliittisen viitekehyksen tai valtapuolueen kannanotoista ei tule automaattisesti tulkita ominaisuudeksi yhteistyökyvyn puutteesta.

Sanan- ja mielipiteen vapautta niiden mukanaan tuomine vastuineen tulee kunnioittaa yhtenä demokratiamme kantavista kulmakivistä. Henkilökohtaisuuksiin asti menevä keskinäinen nokittelu ei kuitenkaan asioiden ratkaisemista edistä.

Myös kuntalaisten olisi hyvä haastaa poliittisia päättäjiä asiakeskusteluun sekä nostaa esille epäkohtia, joita ovat kuntapalveluissa mahdollisesti havainneet tai kokeneet. Viimeaikaiset keskustelut sosiaalisessa mediassa ja lehdissä osoittavat, että yhteiset asiat ja niistä päättäminen sekä meidän kuntapoliitikkojen mielipiteet kiinnostavat varkautelaisia.

Tätä ilmapiiriä on edelleen vaalittava ja luotava uusia mahdollisuuksia varkautelaisille palautteen antamiseen asioiden käsittelystä.

Kuntapalveluiden saavutettavuutta, toimivuutta tai laatua ei voi mitata pelkästään henkilöstön määrällä, työtyytyväisyydellä tai sairauspoissaoloja seuraamalla. Päätöksenteon uudistamiseksi on otettava laajemmin käyttöön arjen sujuvuuden mittareita, jotka kertovat tyytyväisyydestä tai tyytymättömyydestä kunnan eri palveluihin.

Ainakin itseäni kiinnostaa se, miten uuteen terveyskeskukseen hoitoonpääsyn nopeus tulee jatkossa kehittymään.

Minulle valtuustotyö tarkoittaa päätösten oikea-aikaisuutta, riittävää avoimuutta, eri vaihtoehtojen selvittämistä, punnitsemista ja parhaimman vaihtoehdon valitsemista. Kiperimmätkin asiat on uskallettava tuoda päätöksentekoon nykyistä nopeammin.

Pelkkä kuntalaisten muodollinen kuuleminen palveluja tai palveluverkkoa supistettaessa ei riitä. Pidänkin tärkeänä, että esimerkiksi keskustelutilaisuuksia järjestetään vastaisuudessa nykyistä varhaisemmassa asioiden käsittelyvaiheessa.

Elämme muutosten aikaa. Voimme toivottaa lämpimästi tervetulleeksi uuden kaupunginjohtajan sekä sosiaali- ja terveysjohtajan. Aalto- hyvinvointikeskus tulee tarjoamaan varkautelaisille uutta positiivista sykettä sosiaali- ja terveyspalveluihin.

On selvää, että kaupunkistrategia tulee päivittää realistisemmaksi. Kaupunkiorganisaation uudistaminen mahdollistaa osaltaan yhden askeleen kohti Uutta Varkautta. Ja tärkeimpänä: kevään kuntavaaleissa äänestäjillä on mahdollisuus valita päätöksiä jumittavan jarruttamisen sijaan uudistuva, nykyaikainen Asukkaiden Warkaus.

Kirjoittaja on kaupunginhallituksen jäsen , kuntavaaliehdokas (kok.).

Kommentoi