Pääkirjoitus On syvän huokauksen aika, kun rokotuksia näinä viikkoina annetaan vanhustyön henkilökunnalle ja asiakkaille

Lastensuojelun tilanne ei ole Varkaudessa vieläkään sellainen kuin pitäisi, osoittaa tuore sosiaaliasiamiehen raportti. Asiamies on huomauttanut Varkauden kaupunkia sosiaalityöntekijöiden liian suuresta asiakasmäärästä aiemmin, ja hän joutuu tekemään sen tälläkin kerralla (WL 13.1.).

Vuonna 2019 lastensuojelun työntekijällä oli Varkaudessa vastuullaan 50 lasta tai nuorta. Vaikka se on vähemmän kuin edellisvuonna ja vielä vähemmän kuin sitä edellisenä vuonna, se on yhä liikaa. Jos työhön ei saada lisää resursseja tai kyetä sitä organisoimaan uudella tavalla, tilanne ei korjaannu.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on ollut pienessä kasvussa viime vuosina. Kukaan ei vielä tiedä, mitä koronavuosi saa aikaan ja millä tavoin poikkeuksellisen ajan vaikutukset purkautuvat.

Hienoa sosiaaliasiamiehen raportissa on, että vanhusten palveluiden tilanne on selvästi kohentunut. Palveluasumisen paikkoja Varkaudessa on riittävästi, omaishoidontukea ovat saaneet kaikki kriteerit täyttäneet hakijat ja kotihoidon resurssit ovat riittävät. Monessa muussa kunnassa tilanne ei ole näin hyvä, ja vanhustenpalvelujen taso ja riittävyys puhuttavat myös valtakunnallisesti.

On lupaavaa, että koronavuoteen on lähdetty vanhusten palvelujen hyvästä tilanteesta. Vanhusten palveluissa on tehty koronatyötä etulinjassa. Iäkkään ja usein erilaisia perussairauksia sairastavat vanhukset ovat olleet kaikkein haavoittuvimmassa asemassa.

On annettava iso kiitos siitä vanhustenhoidon henkilöstölle, miten hyvin heitä on kaikissa Varkauden seudun ympäristökunnissa hankalaa tilannetta on kyetty tähän asti hoitamaan lukuisissa palveluyksiköissä. On syvän huokauksen aika, kun koronarokotuksia näinä päivinä ja viikkoina annetaan vanhustyön henkilökunnalle ja asiakkaille.