Näkökulma Eliisa Moilanen: Missä piilee vaurastumisen ja kasvun asenne?

Eliisa Moilanen Sari Ristamäki

Varkaus tarvitsee lisää yrittäjämäistä asennetta päätöksentekoon. Varkautelaisuudesta positiivisesti ajattelevat ihmiset ovat löytäneet oman heimonsa Warkautelaiset ry:stä ja siihen kuuluvista yhdistyksistä.

Rakkaus kotikaupunkiamme kohtaan välittyy kaikesta toiminnasta. Kun on tahtoa, löytyy myös kykyä ja keinoja etsiä uusia ratkaisumalleja. Mielikuvituksen lisäksi heimosta löytyy myös vahvaa ammattilaisuutta, trendien sekä tutkimustiedon ja laskelmien hyödyntämistä. Yhteisöllisessä, kauniisti rakennetussa ja hoidetussa ympäristössä on hyvä elää, asua, kasvaa ja yrittää.

Heikentyneessä kuntataloudessa puhe on jo vuosia keskittynyt pääasiassa sopeuttamiseen ja säästötoimenpiteisiin. Varkaudessakin kaihoillaan menneisiin kultaaikoihin, jolloin hyvinvointia ja pöhinää riitti kaupungin kaikkiin keskustoihin.

Toki monen suuryrityksen toimintaympäristö on laajentunut globaaliksi vahvan paikallisuuden sijaan, mutta tärkein on kuitenkin unohtunut – minne on kadonnut tuon ajan vaurastumisen ja kasvun asenne?

Vaurastuminen on ennen kaikkea asenne. Kyky ansaita rahaa on strategia, jonka voimme asenteeksemme valita. Vaurastuminen on myös taitoja. Vaurastuminen alkaa tosiasioiden tunnustamisesta eli tuloslaskelman ja taseen haltuunotosta.

Huonoa velkaa on velka, joka ei lisää tasearvoamme (omaisuutta) vaan käytetään kulutukseen.

Tärkein taloustaitomme on kyky ansaita rahaa.

Positiivinen velka parantaa ansaintamahdollisuuksiamme tulevaisuudessa.

Tämän strategian ja taloussuunnittelun tulisi ohjata kaikkea päätöksentekoa, investointeja ja kustannusten karsimista. Tarvitsemme vahvaa tiedolla johtamisen kulttuuria ja lisää vaikuttavuusinvestointien laskennan osaamista.

Varkaus tarvitsee lisää kaikenkokoisia yrityksiä vaurastuakseen. Tärkein taloustaitomme on kyky ansaita rahaa. Hyvinvointia ei synny eikä voida ylläpitää ilman positiivisen talouskasvun ja menestyvien yritysten vaurastumista ja positiivista kasvun asennetta.

Uutta työtäkin eli työpaikkoja ja/tai liiketoimintamahdollisuuksia syntyy, kun löydetään synergiaetua yhdessä tekemisestä. Matkailun merkittävyys elinvoimaa ja pienyrityksiä synnyttävänä toimialana on perinteisessä teollisuuskaupungissa vieras, mutta Sitran megatrendit, Tilastokeskuksen tilastot ja Matkailututkimuskeskuksen selvittämät matkailijoiden alueille jättämät eurot puhuvat puolestaan. Meillä on valtavasti potentiaalia.

Paikallinen omaleimaisuus, Vanha Varkaus -alue ja kaupungin teollinen kulttuuriperintö, ovat valttikorttimme, mutta myös kaupungin imago ja tarjonnan löydettävyys ratkaisevat.

Mitä meistä kertoo Google? Nykyajan mielikuvat ja ostopäätökset syntyvät, ja lomasuunnitelmat laaditaan, 24/7 netin äärellä algoritmien avustuksella.

Jos et löydy netistä, et ole olemassa. Warkautelaiset ry:n nuorekkaalla Varkaus NYT -porukalla on vahva visio kotikaupunkimme loistavasta tulevaisuudesta. Uutta varkautelaisuuden tarinaa kirjoitetaan ja tehdään yhdessä joka päivä – vahvasti digitaalisesti. Varkaus NYT -ryhmän ideoima Osta paikalliselta.

Kommentoi