Mielipide Heidi Hartikainen: Taide ja yhteiset tilat ovat hyvinvointia

Kirjoittajan mielestä kuntalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta niin taide kuin yhteiset tilat ovat asian ytimessä. Tiina Laine

Heidi Hartikainen

Leena Mäki-Patola visioi Varkaudesta pioneeria kehitysprosessissa, jossa taiteilijoiden työ tulisi osaksi varkautelaisten arkea ja juhlaa. Mäki-Patolan ajatuksissa Tehtaan koulu voisi toimia taidemuseona ja elävänä kulttuuritalona, jossa eri taiteilijat toimisivat. (WL 12.11.20)

Samansuuntaisia ajatuksia on Eliisa Moilasella, Kati ja Teemu Paanasella, Janne Immosella ja Jorma Pesosella, jotka peräänkuuluttavat Varkauden kaupunkistrategian mukaisia päätöksiä Tehtaan koulu -hankkeen eteenpäin viemiseksi (WL 14.11.20). Moilasen ja kumppaneiden mukaan Tehtaan koulun kunnostus lisäisi yhdessä Vanha Varkaus -hankkeen myötä koko alueen elinvoimaisuutta ja vetovoimaa. Hekin näkevät Tehtaan koulun ja Vanhan Varkauden tulevaisuudessa etenkin eri kulttuuritoimijoiden keskittymänä, mutta myös ekosysteeminä, jossa ”tarjoutuu luontevia kohtaamispaikkoja ja yhteistä tekemistä”.

Kuten Moilanen ja muuut toivat esiin, varkautelaisten hyvinvoinnin edistäminen on yksi Varkauden kaupunkistrategian painopisteistä. Kuntalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta niin taide kuin yhteiset tilat ovat asian ytimessä.

WHO:n Euroopan aluetoimisto julkaisi viime vuonna laajan raportin, jossa käytiin läpi yli 900 tutkimusjulkaisua taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista. Raportti osoittaa, että taidetoimintaan osallistuminen kokijana tai tekijänä voi auttaa monin tavoin vahvistamaan hyvinvointia ja terveyttä niin ennaltaehkäisevästi kuin sairauksien hoidossa tai kroonisen sairauden kanssa eläessä.

Myös yhteisiä, avoimia tiloja tarvitaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoamien tutkimusten mukaan avoimet tilat lisäävät hyvinvointia ja yhdenvertaisuuden kokemusta, luovat ja ylläpitävät sosiaalisia suhteita, lisäävät yhteisöllistä aktiivisuutta ja parantavat väestösuhteita.

Yhteisöllisyys luo joskus taloudellistakin toimeliaisuutta, kun ihmiset ottavat vastuuta kansalaisina ja asukkaina mutta sillä on myös sosiaalista arvoa.

Yhteisiä, avoimia tiloja tarvitaan.

Yhteisöllisyyden tarve koskee erityisesti meitä varkautelaisia, sillä meillä on sosiaalisia suhteitamme tutkineiden Vilma Hännisen ja Katja Lötjösen (2020) mukaan vain vähän myönteisiä ihmissuhteita, joita tarvitaan onnelliseen ja merkitykselliseen elämään. He ehdottavat myönteisten sosiaalisten suhteiden mahdollistamiseksi maksutonta julkista tilaa.

Kuten Moilanen ja muut toteavat, Varkaudessa tarvitaan investointeja monipuolisesti myös muualle kuin teollisuuteen.

Tehtaan koulu -hankkeella on kaikki edellytykset lisätä matkailu-, palvelu- ja luovien alojen yritysten ja yrittäjien toimintamahdollisuuksia, Wanhan Warkauden ja koko Varkauden vetovoimaa sekä taiteen ja yhteisöllisyyden kautta kaikkien varkautelaisten hyvinvointia.

Warkautelaiset ry:n varapuheenjohtaja,

yhteisöpedagogi AMK,

Hyvinvointikoordinaattori YAMK -opiskelija

Kommentoi