Näkökulma Timo Suhonen: Hyvä jos on rahaa ruokaan: vähävaraisten lapsiperheiden voimattomuuden ja arvottomuuden tunne vie pahimmillaan monta nuorta väärille jäljille

Timo Suhonen

Pelastakaa Lapset -järjestön tekemä kysely ”Lapsen ääni 2020” lapsille ja nuorille toi esiin tärkeitä ja huomioitavia asioita. Kyselyyn oli vastannut yli 3200 lasta ja nuorta eri puolelta Suomea.

Kyselyn tulokset osoittavat selvästi sen, että vähävaraisten perheiden lapset kokevat köyhyydestä aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia kuten kiusaamista, ahdistusta sekä perheen taloudellisen tilanteen aiheuttamaa stressiä.

Iso osa kyselyyn vastanneista vähävaraisten perheiden lapsista oli huolissaan tulevaisuudesta, ja vastauksista tuli esiin se, että varat ei aina pahimmillaan meinaa riittää edes ruokaan.

Lapsille huoli tulevaisuudesta, vähävaraisuus sekä sen vaikutukset ovat musertavaa luettavaa kyselyvastauksista. Itsetunnon ja oman arvon mureneminen näillä lapsilla voi tapahtua huomaamatta.

Lapsilla ja nuorilla, joiden perheissä toimeentulossa oli haasteita, nousi esiin selvästi tarpeita ja toiveita.

Keskeisin toive oli tulla kuulluksi. Tähän liittyi myös se, että tarve oli suuri edullisista harrastusmahdollisuuksista, ilmaisista kokeilukerroista ja kannustavasta ilmapiiristä. Harrastuksen vaikutukset voivat olla suuret ja parantaa lapsen identiteettiä yhteisöllisyyden ja kaveriporukkaan kuulumisen myötä.

Iso osa vähävaraisten perheiden lapsista oli huolissaan tulevaisuudesta.

Hallituksen päätöksen mukaisen toisen asteen koulutuksen oppivelvollisuuden myötä siihen kuuluva yhden ilmaisen harrastuksen toteutuminen koulutuksessa on hienoa. Tämä toteutuessaan on valtavan tärkeä, yhteiskunnallinen ja inhimillinen asia.

Omat kokemukseni ovat myös vahvat lapsuudesta ja nuoruudesta siitä, että vähävaraisessa perheessä elämän tuomat haasteet ja puutteellisuus voi vaikuttaa haitallisesti kehitykseen. Tällaisissa perheissä jopa yhden harrastuksen mahdollistuminen ja sen tuoma tunne lapselle voi olla pelastus.

Itselläni 1980-luvulla harrastukset löytyivät naapurin pojan avustuksella ja kasvatusvanhempien pienituloisuudesta huolimatta esimerkiksi jääkiekon ja uinnin harrastus auttoi kohdallani varmasti edes jonkinlaiseen elämänhallintaan ja sosiaalisiin kontakteihin muiden lasten kanssa.

Kuntapäättäjänä koen olevani osaltani vastuussa siitä, miten Varkaudessa apua ja tukea tarvitsevat lapsiperheet saadaan huomioitua. Vähävaraisten lapsiperheiden voimattomuuden ja arvottomuuden tunne on yksi keskeisimmistä syistä, joka pahimmillaan vie nuorta väärille jäljille. On erittäin tärkeää, että oikea-aikainen apu ja tuki saadaan annettua apua tarvitseville. Tätä avuntarvetta ja sen toteutumista ei saa talous ohjata. Toteutuessaan oikea-aikainen apu maksaa itsensä takaisin, moninkertaisesti.

Kirjoittaja on Varkauden kaunginhallituksen puheenjohtaja (sd.).

Vähävaraisissa perheissä jopa yhden harrastuksen mahdollistuminen ja sen tuoma tunne lapselle voi olla pelastus.

Keskustelu