Pääkirjoitus Jos koulussa tai kotona ei lueta hiljaisia merkkejä nuorista, jotka jäävät syrjään, kiusaaminen voi jatkua pitkään

Waltterin koulussa Varkaudessa tehty tutkimus osoitti, että ulkopuolisuuden tunne lisää kiinnostusta päihteiden käyttöön. Kyselyyn vastasi tänä syksynä 442 varkautelaista 12–16-vuotiasta yläkoululaista. Tutkimuksen toteutti Music Against Drugs -järjestö. Kun yläkoululaiset nuoret kuulevat tutkimuksen tuloksesta, he myöntävät se todeksi: päihdekäytöllä haetaan hyväksyntää (WL 28.10.).

Kiinnostus päihteisiin on vahvasti kytkyssä myös kiusaamiseen. Alkoholi kiinnostaa enemmän heitä, jotka ovat kiusaamisen kohteena viikoittain. Huumeissa ero on vieläkin tuntuvampi: kiusaamistausta nelinkertaisti kiinnostuksen kokeilla kannabista. Moni innostuu päihteiden käytöstä, koska haluaa päästä porukkaan, saada ystäviä ja pitää hauskaa.

Valtaosalla varkautelaisista nuorista on kavereita, he tuntevat kuuluvansa porukkaan eikä heitä kiusata. Tutkimuksen mukaan nuorissa on myös heitä, jotka ovat jatkuvan kiusaamisen kohteena, ovat yksinäisiä ja tuntevat itsensä ulkopuolisiksi.

Varkauden kouluissa tehdään paljon kiusaamista ehkäisevää työtä. Hyvä on myös se, että arkitodellisuus nousee tämänkaltaisten kyselyjen kautta esiin: asioille on vaikea tehdä mitään, jos tilanne ei ole tiedossa.

Huolestuttavaa on, että yli 60 prosenttia kiusatuista sanoo, etteivät he ole kertoneet asiasta yhdellekään aikuiselle koulussa. Jos koulussa tai kotona ei lueta hiljaisia merkkejä nuorista, jotka jäävät syrjään, kiusaaminen voi jatkua pitkään niin, ettei kukaan siihen puutu. Riski syrjäytymiseen monin tavoin on mahdollista.

Huolestuttavaa tutkimuksessa on myös, kuinka helpoksi nuoret kokevat päihteiden saamisen. Huumeita, lähinnä kannabista saa verkon kautta ja se on nuorten mielestä jopa helpompaa kuin alkoholin hankkiminen.