Näkökulma Kari Rajamäki: Sisäministeriö ja poliisipartiot: kansanedustajien adresseja keräävät etunenässä he, jotka ovat ministerinsä kanssa olleet ajamassa alas alueemme poliisin vahvuutta

Kari Rajamäki

Meillä Suomessa on poliisi, jolla on hyvä koulutus ja korkea ammattitaito ja -etiikka. Haasteena kuitenkin on, että poliisi päivittäisessä toiminnassaan vahvistaa kansalaisten tyytyväisyyttä ja luottamusta poliisin kykyyn hoitaa sille osoitetut tehtävät.

Vaikeutta lisää rajalliset resurssit mutta myös niiden suuntaaminen.

Poliisipartioiden hävittäminen ja samalla lähipoliisitoiminnan valmiusaikojen vakava heikentäminen myös raskaan liikenteen kuormittaman valtatie 23:n alueella ei ole tuonut keskusteluun poliisin resurssien jakoon liittyviä poliittisia linjauksia.

Nyt kansanedustajien adresseja keräävät etunenässä he, jotka ovat ministerinsä kanssa olleet ajamassa alas alueemme poliisin vahvuutta.

Sisäministerinä vahvistin 16.11.2004 poliisin määrärahajaon perusteet tavalla, joka tehosti terrorismin torjunnan valmiuksia sekä säilytti liikennevalvonnan tason mutta turvasi myös paikallispoliisin toiminnan. Jälkimmäisen osalta se toteutettiin painottamalla harvaan asuttujen alueiden väestökerrointa.

Tällä 2005 tarkennetulla kertoimella siirrettiin paikallispoliisin rahoitusta harvaan asutuille alueille. Rahoituksenjakomallilla kohdennettiin määrärahaa enemmän Itä-Suomeen ja muun muassa Lappiin.

Lähipoliisitoiminta luo pohjan kansalaisten turvallisuudelle. Poliisin turvallisuustyö ja rikosten ennaltaehkäisy toteutuu lähellä ihmistä ja heidän arkeaan.

Siinä toteutettiin myös poliisin työn tärkeä perusta eli poliisin on tunnettava paikalliset olosuhteet ja oltava näkyvillä niille, joiden turvallisuudesta se huolehtii.

Määrärahojen jakolinjaukseni ei miellyttänyt kaikkia ja seuraajani ministeri Anne Holmlund (kok.) ilmoittikin poistettuaan ”harvakertoimen” eduskunnassa: ”Rajamäen virhe on nyt korjattu”. Tämä kelpasi linjaksi myös kokoomuksen sisäministereille Orpo, Risikko ja Mykkänen.

Valtiosihteerini Kari Salmen vetämän poliisihallinnon uudistuksen Pora 1:n työssä esitettiin Keski-Savon poliisipiiriä vahvistamaan seudullista turvallisuusrakennetta. Se tietysti hävisi myös ministerin vaihtuessa.

Sisäisen turvallisuuden tulee perustua kansalaisten mahdollisimman tasavertaisen asemaan heille tärkeiden turvallisuuspalvelujen saannissa ja kiireellisten hälytystehtävien suorittamisessa.

Alueellisten ja pitkien etäisyyksien turvallisuustyötä heikensi myös päätös poliisihallituksen perustamisesta. Paateron palatsi paisui poliisin hallinnon uudistuksen toteuttamisessa.

Kaikille päälliköille ei riittänyt virkoja, mutta ne järjestettiin Paateron suojissa: muun muassa Pirkanmaalle kahdeksan apulaispoliisipäällikköä ja Pohjois-Karjalaan neljä. Osa tuli jopa pääpoliisiaseman ulkopuolelle. Poliisihallituksen budjetti pärjäsi tietysti kentän poliisin tarpeita paremmin.

Arjen turvallisuus ja Keski-Savon olosuhteet ja harvan asutuksen vaatimukset edellyttävät tänäänkin sisäministerin päätöstä! Tätä varten ei kansanedustajien tarvitse kerätä nimilistoja!

Kirjoittaja on sisäministeri vuosilta 2003–2007, valtiopäiväneuvos (sd.).

Keskustelu