Mielipide Kati Hynninen | Pelastuslaitoksen henkilöstö tarvitsee terveet, toimivat ja turvalliset tilat

Pelastuslaitoksen henkilöstö Varkaudessa on ollut vuosien ajan väistötiloissa paloasemakiinteistössä havaittujen vakavien sisäilmaongelmien ja osittaisen käyttökiellon vuoksi. Hankesuunnittelu lähti liikkeelle tilanteesta, jossa vaihtoehtoja oli lukuisia.

Hankkeelle perustettiin tammikuussa 2019 projektiryhmä, jossa oli Varkauden kaupungin viranhaltijaedustuksen lisäksi edustajat Pohjois-Savon pelastuslaitokselta, Stora Enson suojelusta (tehdaspalokunta), nuorisopalokunnasta ja poliittiset edustajat kaupunginhallituksesta sekä teknisestä lautakunnasta.

Projektiryhmän puheenjohtajana toimi alkuun ansiokkaasti kaupunginhallituksen demarijäsen Janne Kuronen. Laaja-alainen ja keskusteleva projektiryhmä punnitsi saatavilla olevien tietojen valossa paloaseman sijaintia. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen edustajat punnitsivat sijaintivaihtoehtoja heillä käytössä olevien riskiruudukoiden ja saavutettavuuden osalta.

Asioiden summana oltiin nopeasti ratkaisussa, että sijaintivaihtoehdoiksi jäi nykyisen Taipaleentien tontin lisäksi Heinäpellonkadun tontti.

Vaihtoehtoja on punnittu ja selvitetty melkoisella hartaudella, niin kuin isojen hankkeiden osalta kuuluukin. Päätösten perustaminen faktatietoihin on tärkeää.

Kesäkuussa demareiden henkilövaihdosten myötä projektiryhmän puheenjohtaja vaihtui Kari Rajamäeksi. Projektiryhmälle tuotiin yllättäin tiedoksi Heinäpellonkadun kaavalliset poikkeavat tavoitteet sekä kokonaisvaltainen maankäytön hallinta.

Projektiryhmällä oli aiemmin tiedossa, että tontille tarvitaan kaavamuutos. Kaupunginjohtajan terveisinä projektiryhmälle tietoon saatettu maa-alueen käyttösuunnitelmat muuhun tarkoitukseen tulivat yllätyksenä. Miksi tätä, nyt keskeiseksi nostettua tietoa ei tuotu projektiryhmän tietoon aiemmin?

Heinäpellonkadun miinuspuoleksi on nostettu nimenomaan tämä vaatimus kaavamuutoksesta. Kaavamuutos voi toki pahimmassa tapauksessa hidastaa hanketta, koska valitukset prosessissa ovat mahdollisia.

Taipaleentien tontin osalta plussaa on valmis kaava ja kunnallistekniikka.

Selvityksen mukaan kaikkia tiloja ei kuitenkaan saada sellaisiksi kuin toiminta edellyttää. Tontti on liian ahdas öljyntorjuntakaluston sijoittamiseksi tontille. Tonttia ei pystytä aitaamaan Pelastuslaitoksen turvallisuusohjeistuksen mukaisesti.

Pesuhallista ei saada läpiajettavaa, mikä aiheuttaa liikenneturvallisuusriskin – samoin kun Taipaleentien kevyenliikenteenväylän ylitys hälytysajoon lähdettäessä

Aluepelastuslautakunta, joka muodostuu kuntien/alueiden edustajista, sai 7. lokakuuta hyväksyttäväkseen hankkeen ja sen suunnittelun jatkamisen. Pelastusjohtaja, joka myös on mukana projektiryhmässä oli nostanut esitykseensä molempien vaihtoehtojen olevan pelastuslaitoksen hyväksyttävissä.

Taipaleentie-vaihtoehdon kustannusarvio on 5,21 miljoonaa euroa ja Heinäpellonkadun 5,10 miljoonaa euroa, joten kustannusten valossa eroja puoleen tai toiseen ei syntynyt.

Aluepelastuslautakunta arvioidessaan toiminnallisia miinuksia päätyi puheenjohtajan esityksestä esittämään ensisijaiseksi vaihtoehdoksi Heinäpellonkatua ja toissijaiseksi Taipaleentien tonttia.

Aluepelastuslautakunnan jäsenenä katsoin pelastuslaitoksen edunmukaiseksi kannattaa puheenjohtajan esitystä.

Joidenkin mielestä tämä on vaikuttanut sopimattomalta. Kuittaan nämä ”syytökset” toteamalla, että tulkitsin pelastusjohtajan molempia vaihtoehtoja puoltavasta esityksestä, että myös pelastuslaitos halusi projektiryhmän päätöksestä huolimatta lautakunnan keskustelevan vaihtoehdoista. Näin tehtiin.

Olen jo saanut kuulla olevani hidaste koko hankkeen toteutumiselle. Tämän syytöksen ohitan perusteettomana.

Olen viimeisten vuosien aikana määrätietoisesti korostanut hankkeen tärkeyttä ja pyrkinyt edistämään terveiden, toimivien ja turvallisten tilojen saamista pelastuslaitoksen henkilöstölle. Molempien sijoitusvaihtoehtojen kanssa pystyn elämään, mutta kannan huolta heidän puolesta, jotka päivittäin tiloissa työskentelevät.

Taipaleentien tontille rakentaminen vaatii kalustolle väistötilat rakentamisen ajaksi. Lisäksi vanha asemarakennus täytyy purkaa uuden rakennuksen tieltä. Aiheutuneita kustannuksia ei voi sälyttää tulevalle vuokralaiselle, vaan kulut menevät Varkauden kaupungin maksettavaksi.

Näistä kustannuksista ei jostakin syystä olla vielä puhuttu juuri mitään, eikä niitä ole missään yhteydessä liitetty vaihtoehdon kokonaishintaan.

Tiukassa taloustilanteessa meidän on kyettävä kaikissa tilanteissa kustannustehokkaisiin ratkaisuihin, joihin pystytään yhdistämään myös käyttäjien kannalta toiminnallisesti kestävimmät ratkaisut. Toivottavasti pystymme edistämään tärkeää hanketta yhteistyössä eteenpäin.

kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja,

Aluepelastuslautakunnan jäsen