Järjestöjen voimavarat turvattava – Kolme pohjoissavolaista järjestöä otti kantaa talousarvioesitykseen

Hannu Ilonen Susanna Kähkönen Eija Rytkönen

Valtiovarainministeriö jätti esityksensä vuoden 2021 talousarvioksi. Sosiaali- ja terveysjärjestöiltä esitetään leikattavaksi 127 miljoonaa euroa ensi vuonna. Se on 33 prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna.

Kolminapaisessa Pohjois-Savossa toimii kolme toimijaa, jotka saavat rahoituksensa kokonaisuudesta, josta tämä 127 miljoonaa euroa aiotaan leikata. Nämä kolme toimijaa saivat vuonna 2020 rahoitusta yhteensä 468 340 euroa.

Jos leikkaus tulisi tasaisesti kaikille avustuksen saajille edellä mainitusta summasta häviäisi 154 552 euroa.

Tukipilarilla on 41 yhteistyöyhdistystä. Warkauden seudun sosiaali- ja terveys ry:llä on jäsenyhdistyksiä 38. Ylä-Savon Vakalla on yhteistyösopimuksia 16 organisaation kanssa.

Nämä lukumäärät sisältävät sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä, potilasyhdistyksiä, vammaisyhdistyksiä ja eläkeläisyhdistyksiä – ja näiden yhteistyötä, toimintaedellytyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia Tukipilari, Warkauden seudun sosiaali- ja terveys ry ja Ylä-Savon Vakka toiminnallaan edistävät ja tukevat.

Toimijat tarjoavat muun muassa kokoontumistiloja, avoimen kohtaamispaikan ja erilaisia tukipalveluita kuten tulostusmahdollisuuden yhdistyksille. Edellä mainitut helpottavat yhdistysten hallinnon järjestämistä taloudellisesti.

Tukipilari toimii Kuopiossa KPY Novapoliksella, Ylä-Savon Vakka Iisalmen keskustassa ja Warkauden seudun sosiaali- ja terveys ry Varkauden pääkadun varrella. Lisäksi yhtenä toimintamuotona osana tätä kokonaisuutta toimii Kuopion Yliopistollisessa sairaalassa OLKA-piste, joka on sairaalavapaaehtoistoiminnan keskus.

Kevään aikana toimijat ovat lisäksi tukeneet yhdistyksiä digitaalisissa valmiuksissa ja järjestäneet yhdistyksissä toimivien aktiivien vertaistukitapaamisia verkossa.

Eli rahoituksella on koulutettu vapaaehtoisia, kehitetty vapaaehtoistoimintaa, vahvistettu vapaaehtoisten toimintakykyä sekä tuettu arjenhallintaa. Esimerkiksi neuvottu, tuettu ja ohjattu yhdistystoimijoita mm. digitaalisien valmiuksissa, etätapaamisten tai vuosikokousten järjestämiseksi.

Lisäksi rahoituksella on tuettu yhdistyksiä erilaisten sähköisten materiaalien luomisessa, toimittu yhteyshenkilönä sote- ja kuntaorganisaatioiden suuntaan ja maksettu tilavuokrat ja henkilöstön palkat.

Vuoden 2019 lokakuusta joulukuuhun osallistumiskertoja erilaisiin tapahtumiin on ollut 4168, toimintaan osallistuneita 573 ja tapahtumia 247

Tukipilari, Warkauden seudun sosiaali- ja terveys ry ja Ylä-Savon Vakka vahvistavat yhdistysten välistä yhteistyötä tulevina vuosina. Lisäksi yhteistyöhön osallistetaan kuntia, erityisesti tukien yhdistysten ja sote-sektorin yhteistyötä.

Yhdistysten rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä paikallisesti on suuri. Koronakriisin ja sen kauaskantoisten vaikutusten vuoksi on huolehdittava ja varmistettava järjestöjen voimavarojen olemassaolo ja pysyvyys.

Järjestöissä toimivat kuntalaiset, mutta ympärille tarvitaan myös rahoitus, jonka kautta turvataan mahdollisuus toimijuuteen. Tätä toimijuutta tuetaan Tukipilarissa, Warkauden seudun sosiaali- ja terveys ry:ssä ja Ylä-Savon Vakassa työskentelevien ammattilaisten avulla.

Kukaan ei halua nähdä Pohjois-Savon osalta sairastavuusindeksin kohoamista, palveluiden ja erilaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimien vähenemistä palvelutarpeen lisääntymisen rinnalla.

Hallitus on pistänyt liikkeelle sote-uudistuksen, jossa keskitytään peruspalveluiden kehittämiseen ja Pohjois-Savossa tullaan varmasti pistämään kaikki likoon tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ei romuteta näitä tavoitteita, uudistamista, kehittämistä ja tulevaisuuteen valmistautumista leikkaamalla sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitusta.

Keskustelu