Jos tutkimus pääsee kunnolla teollisuuden työntekijöiden nahkoihin, esiin nousee uusia asioita myös varkautelaisuudesta

Varkauden teollisuushistorian laaja ja merkittävä tutkimushanke lähtee kunnolla liikkeelle. Myös tätä työtä, niin kuin melkein kaikkea muutakin, on korona jarruttanut. Syksyn aikana tutkijat kuitenkin pääsevät tekemään nykyisten ja entisten varkautelaisten teollisuusyritysten työntekijöiden haastatteluja, joilla on merkittävä osuus tutkimuksessa.

Varkauden museotoimenjohtajan Hanna-Kaisa Melarannan mukaan (WL 8.9.) ei ole vastaavaa työtä, jossa teolliseen aineettomaan kulttuuriperintöön perehdytään osaamisen, ammattitaidon ja innovaatioprosessien kautta. Tutkimus siis avaa uusia uria. Kolmivuotinen tutkimushanke on Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksen ja Varkauden museoiden yhteinen. Tutkijoiden tavoite on julkaista tutkimus kirjana, vuodenvaihteen 2022–2023 tienoilla, ja myös muita tieteellisiä julkaisuja on odotettavissa.

Merkittävää on, että tutkimusta ovat rahoittamassa ja myös muuten tukemassa Varkauden kansainväliset teknologiayritykset Andritz, Sumitomo ja Stora Enso. Taloudellisen tuen lisäksi yhtiöt mahdollistavat työntekijöiden haastatteluja.

Kun varkautelaisuutta pohditaan, pitkää ja merkittävää teollista historiaa ei voi sivuuttaa. Se on osa Varkautta ja se on osa varkautelaisuutta.

Teollista historiaa on kirjoitettu ennenkin mutta ei tähän tapaan. Jos tutkimus pääsee kunnolla teollisuuden työntekijöiden nahkoihin, ammattitaitoon, osaamiseen, tietotaidon siirtymiseen ja työn kulttuuriin, vääjäämättä esiin nousee uusia asioita myös varkautelaisuudesta. Ne ovat sellaisia asioita, joista on syytä tuntea suurta ylpeyttä. Ei ole sattumaa, että maailman johtavia teknologiayrityksiä toimii Varkaudessa. Se on pitkän teollisen osaamisen ja tekemisen hieno saavutus.

Keskustelu