Suomi on kaivoskolonialismin kohteena: jokamiehenoikeuksiin kuuluu maan kaivaminen maan omistajan jalkojen alta

Kirjoittajan mukaan muun muassa löyhä lainsäädäntö ja valmis infra vetävät kaivosyhtiöitä maahamme. Mika Strandén

Vesa Kallio

Suomi tunnetaan laajoista jokamiehenoikeuksistaan, jotka mahdollistavat nauttimisen maamme upeasta luonnosta. Luonnosta, joka pystyy antamaan uusiutuvia elämyksiä vuodesta ja sukupolvesta toiseen.

Ruoka, metsä ja vesi kokoavat Etelä-Savon vahvuudet yhteen tavalla, jonka vain ainutlaatuinen luontomme mahdollistaa. Meillä ei ole pelkoa puhtaan veden, ilman, peltomaan saati puun loppumisesta.

Ruoan, metsän ja veden ympärille voidaan koota entistä enemmän laajoja klustereita, joista löytyy koko kirjo aina perinteisestä luonnossa liikkumisesta ja matkailusta mitä huimimpiin innovaatioihin, joille löytyy kysyntää ympäri maailmaa.

Kaikkea tätä uhkaa kaivostoiminta. Suomea pidettiin pitkään alueena, josta ei löydy maan pinnan alta mitään kiinnostavaa. Maailman muuttuessa myös mineraalien kysyntä on muuttunut ja Suomi on noussut kaivostoiminnan kiinnostuksen kohteeksi.

Mikä todellinen kiinnostuksen kasvun syy on? Perehtymällä alan pörssiyhtiöiden brosyyreihin alkaa kuva kirkastua. Pääasiallisia syitä ovat Suomen löyhä lainsäädäntö ja vakaa poliittinen ilmasto, valmiina olevat veronmaksajien kustantamat infrastruktuuri ja perusaineisto mineraalivarannoista, kepeä verotus sekä maanomistajien sananvallan puuttuminen omistamaansa maahan.

Kovin usein Suomeen perustettavat kaivokset ajautuvat konkurssiin. Konkurssit kuuluvat yrittämiseen, mutta ainakin maallikon silmissä ne näyttävät enemmän säännöltä kuin poikkeuksilta.

Kaivostoiminnalle tyypillistä on, että Suomeen perustetaan tytäryhtiö, jonka ulkomaille listattu emoyhtiö antaa jossain vaiheessa ajautua taloudellisiin vaikeuksiin. Ja myös kyvyttömäksi hoitamaan mm. ympäristöön liittyviä velvollisuuksia.

Ei ihme, että ylikansalliset kaivosyhtiöt käyttävät Suomesta nimityksiä uusi Klondike ja Euroopan metallipata. Sääntöjä ei juuri ole, eikä niitä muisteta aina noudattaa.

Suomessa jokamiehenoikeuksiin kuuluu tällä hetkellä maan kaivaminen maan omistajan jalkojen alta ja siinä samalla luonnon tarjoamien uusiutuvien ja kestävien mahdollisuuksien vaarantaminen.

Jotkut aatteelliseen marginaaliin itsensä asemoineet ovat syyttäneet Suomea kolonialistisesta historiasta. Nyt olemme kolonialismin kohteena, emme toisten valtioiden vaan ylikansallisen kaivosteollisuuden kautta. Tästä on kaivoslain uudistuksen myötä tehtävä loppu.

Keskustelu