Leppävuoren hyvät veljet

Kari Rajamäki

Erkki Leppävuoren haastattelu (WL 5.7.) ja hänen jo viime vuoden keväällä Risto Husun kanssa kuntayhtiöistä esittämä arvostelu toistuu. Keskeinen ahdistus on elinkeinoyhtiöiden ja todennäköisesti Call Wavesin kauppaan liittyviä.

Saamani kaikenlainen moittiminen ja asiaton uhittelu asian käsittelyn osalta ovat paljastavia. Omistajaohjauksen ja kaupunkiyhtiön osalta on asiat toiminnallisesti ja taloudellisesti oltava läpivalaistavissa.

Kunnallinen demokratia on kuntalaisten itsehallintoa. Sen on perustuttava avoimuuteen ja kuntalaisten valitsemien päättäjien tulee muodostaa suora yhteys päätöksentekoon. Kaupunginhallituksen on vastattava kaupungin taloudesta ja organisaation tuloksellisesta toiminnasta sekä huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä yhdessä valtuuston kanssa.

Elinkeinotoimi on kaupungin työllisyyden ja hyvinvoinnin avainalue. Navitas Kehitys on keskeinen elinkeinotoiminnan kehittämisen kannalta. Toimitusjohtaja Jouko Laitisen johdolla se on sitoutunut tehtäväänsä ja saanut myös maakunnassa arvostusta.

Kaupungin puolella on ollut huolta, että asioita kaupungin strategian toteuttamisessa liian helposti ulkoistetaan Navitakselle. Kaupungin tulee varmistaa, että mm. kaupungin maa- ja kaavoituspolitiikka sekä asuntopolitiikka edistää elinkeinopolitiikan tavoitteiden toteutumista.

Edunvalvonnan tehostamista ministeriöiden ja valtion virastojen suuntaan pidän ensiluokkaisen tärkeinä. Kukaan ei meidän puolestamme tätä tee: meille ei esimerkiksi tulla tyrkyttämään viitostien tai 23:n rakentamista. Meidän tulee itse niitä edistää.

Navitaksen toimivan johdon mahdollisuus vaikuttaa kaupungin toiminaan pitää turvata joustavalla tavalla. Siksi pidin perusteltuna sitä, että Navitaksen toimitusjohtaja on ollut kaupungin asioita valmistelevan johtoryhmän pysyvä jäsen. Kaupungin talousseminaareissa ja valmistelussa pitää elinkeinopoliittinen työ nostaa myös enemmän esille.

Kaupunkimme teollisuuden etulinjan toimijoiden johdolla Navitas sai tarvittavaa uskottavuutta.

Hallitukseen haettiin asiantuntijoiksi eri alojen myös varkautelaistaustaisia henkilöitä, jotka tuntevat kauounkimme. Oli ikävää, että työstä kuitenkin jättäytyivät mm energiateollisuuden huippuosaajat ja Invest In Finlandin toimitusjohtaja Tuomo Airaksinen pois. Häneltä olisi saatu ratkaisevaa apua DataCenter-hankkeeseen.

Asiantuntijoita on myös osattava käyttää, kun he ovat sitoutuneita. Helsingissä päätyönsä tehneeltä Erkki Leppävuorelta odotettiin tutkimuksen ja kehitystyön tukea Varkauden teollisuudelle.

Kaupunginvaltuuston strategiakokoukseen hän osallistui pyynnöstäni vain kerran, koska se ei vastannut hänen ”vaatimaansa osaamistasoa”.

Valitettavasti hän toi ylimielisen toimintatavan Risto Husun kanssa entistä enemmän esille. Siihen liittyi toistuvasti kaupungin ja konserniohjauksen väheksyminen ja kyseenalaistaminen.

Osallistuessamme kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan kanssa Navitaksen hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella hän ei etsinyt yhteistyötä kaupunkimme parhaaksi vaan puhui pilkallissti ulkopuolisista. Asenteen häiritsemättä toimme parhaamme mukaan elinkeinoryhmän ja seudun sekä maakunnan elinkeinohankkeiden edunvalvonnan kannalta tärkeät asiat esille.

Oltuani lukuisissa kuntayhtiöissä ja muun muassa 15 vuotta Kemira Oyj:n hallintoneuvoston puheenjohtajistossa ja VR:n hallintoneuvoston puheenjohtajana en ole kohdannut tällaista asennetta ja yhteistyöhengen puutetta.

Sama toistuu myös sosialidemokraattien solvaamisessa. Se vastannee herra professorin aatemaailmaa.

Kansanvallan ollessa hänen lokaamisensa kohteena se tuntuu pahalta. Sen vertaamisessa korruptioon (Leppävuori WL 5.7.) ylittää jo kaikki säädyllisyyden rajat. Hänen sietäisi muistaa, että ei Suomessa professorikaan voi asettua lain yläpuolelle ja syyttää ihmisiä suin päin rikollisesta menettelystä. Siinä tulee helposti itse rikottua lakia.

Sitä en voi entisenä sisäministerinä ja pitkäaikaisena kansaedustajana lainkaan hyväksyä! Kunnallisvaaleissa 733 varkautelaisen minulle antamaa valtakirjaa ei Husu ja Leppävuori mitätöi.

Valitettavasti maakunnan tai valtakunnan avainpaikoilla olevia ja heidän asiantuntemustaan ei aina osata tai haluta käyttää. Risto Husun ollessa kehitysyhtiön toimitusjohtaja ei hän kertaakaan ottanut yhteyttä allekirjoittaneeseen vaikka toimin aluekehityksen ministeriryhmän varapuheenjohtajana ja valtiovarainvaliokunnan hallitusvastaavana.

Onneksi Varkauden teollisuudesta löytyi henkilöitä, jotka olivat etulinjassa tukena liikenneyhteyksien tai Savonian pelastamisessa.

Käydessämme kaupungin puolesta valtakunnallisella tasolla uuvuttavan taistelun Stora Enson toiminnan turvaamiseksi ei valtuuston puheenjohtaja Husulla ollut edes kiinnostusta kysyä, voisiko jotenkin tukea vääntöäni ministeri Häkämiehen, Solidiumin ja Stora Enson johdon kanssa sekä eduskunnan piirissä.

Onneksi yhteydet suoraan teollisuutemme vaikuttajiin ja paperiliittoon etulinjaan ja myös miesten aktiivisuus suoraan paperikoneelta antoivat tärkeitä eväitä onnistua.

Varkaudesta löytyy voimia yli puoluerajojen ja elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen, jotka näkevät yhteisen tekemisen voiman. Kiitos teille kaikille, joiden tuki ja tahto antaa edelleen uskoa ja jaksamista, että Varkaus ansaitsee rehellisesti ja rohkeasti tehtävää avointa yhteistyötä.

Keskustelu