Rakentavaa ja suvaitsevaista yhteispeliä

Erkki Leppävuori

Kari Rajamäen kirjoitus (WL 14.7.2020) ansaitsee muutaman oikaisun. Sinänsä kirjoitus on ymmärrettävä vanhan suomalaisen sananlaskun hengessä eli ”se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa”.

Kuntayhtiöiden toiminnassa on noudatettava sekä kuntalakia että erityisesti osakeyhtiölakia. Joiltakin kohdin tämä saattaa aiheuttaa ristiriitoja. Yhtiön hallituksen rooli osakeyhtiölain noudattamisessa korostuu. Tästä laillisuuden noudattamisesta olen tinkimättömästi pitänyt huolta. Tämä on saattanut tuntua joistakin siltä, ettei jonkun kuntapoliitikon näkemykset ole tulleet riittävästi esille.

Toisaalta haluan todeta, että kaikki päätökset elinkeinoyhtiöissä on tehty yksimielisesti. Hallituksen jäsenet ovat toimineet erinomaisen hyvin yhtenä ryhmänä yhtiön edun mukaisesti. Ja yhtiön etu ei ole ristiriidassa kaupungin edun kanssa.

Olen pahoillani, jos Rajamäen voimakkaasti ajamat näkemykset eivät ole aina muuntuneet päätöksiksi. Demokratiassa on erilaisia näkemyksiä, joita tietenkin pitää yrittää sovitella. Joskus kuitenkin Kuntalaki asettaa omat reunaehtonsa tehtäville päätöksille. Tuostakin laillisuusnäkökulmasta olen tiukasti pitänyt kiinni.

Mitä tulee osallistumiseen kaupunkistrategian valmisteluun, olen ollut aina valmis erilaisiin kokoontumisiin, joihin minut on kutsuttu. Rajamäen heitto ”vaaditusta osaamistasosta” on outo ja asiaton.

Demokratian arvostelemisesta syyttäminen on myös asiatonta. En ole missään moittinut ketään laittomasta toiminnasta lahjonnasta puhumattakaan. Olen kritisoinut joidenkin poliittisten tahojen toimintatapaa, mutta en ole sitä missään laittomaksi leimannut. Itse olen poliittisesti sitoutumaton, ja kunnioitan ihmisten oikeutta omaan arvomaailmaansa. Mutta samalla oletan eri lailla ajattelevien kunnioittavan toisten näkemyksiä.

En myöskään tunnista Rajamäen väitettä minun ylimielisestä suhtautumisestani. Olen toki joutunut joskus muistuttamaan osakeyhtiön päätöksentekoprosessista.

Mutta en tunnista omistajaohjaajan eli kaupunginjohtajan kanssa syntyneitä näkemyseroja. Päin vastoin. Yhteistyö on ollut oivallista.

Jos yhtiön hallituksen yksimieliset päätökset ovat joskus poikenneet Rajamäen ajatuksista, ei se ole minun taholtani mitään ylimielisyyttä vaan osakeyhtiölain noudattamista.

Kari Rajamäen vuodatus heijastaa juuri sitä menneisyyteen ankkuroitumista, jota olen Varkauden polittisessa kulttuurissa kritisoinut. Kaupungin imago rakentuu juuri tuon kulttuurin kehittämisestä. Ei yksi elinkeinoyhtiö tai henkilö voi kaupungin kulttuuria yksin muuttaa.

Nyt tarvitaan rakentavaa ja suvaitsevaista yhteispeliä. Ja jos joku ei sellaiseen voi, halua tai osaa osallistua, pitää hake uusia voimia kehittämään asioita.

Toivotan kaikille varkautelaisille menestystä ja uusiutumishalua. Tulevaisuutta ei rakenneta menneisyyttä muistelemalla.

Omalta osaltani päätän julkisen keskustelun tähän.

Keskustelu