Varkauden pelastustoimen edellytykset pitää laittaa kuntoon viipymättä

Kari Rajamäki

Varkauden, Itä-Suomen vahvan teollisuuskaupungin pelastustoimen puitteet on saatava nykyajan vaatimusten tasolle. Turvallisuuden etulinjan toimijoilla ei ole terveellisiä ja turvallisia toimitiloja.

Nämä päätökset tulee tehdä viipymättä. Tämän vuoksi tultuani ohjaustyhmän puheenjohtajaksi pidin välttämättömänä yhdessä pelastuslaitoksen johdon kanssa löytää ratkaisu, jota viipymättä lähdetään toteuttamaan.

Toteutuksessa on otettava huomioon liikenneturvallisuus ja Varkauden kaupungin kokonaisvaltainen maankäyttö. Toimme kaupunginjohtajan kanssa esille kaavalliset poikkeavat tavoitteet, jotka liittyivät VT 23:n varrella olevan uuden paikan suhteen.

Vetovoimakeskuksen kaavoitus osoitti, miten liikenteellisten ja maankäyttöön liittyvien asioiden valmistelu ja vaikutukset voivat luoda merkittävää lykkäystä hankkeen edistämiselle. Kaavoitukseen ja hankkeen toteutukseen liittyviä aikatauluriskejä ei ollut tarvetta kokeilla, koska nykyinen ja tämä paikka oli pelastusjohtajan ja pelastuslaitoksen näkökulmasta vaatimukset täyttäviä.

Ohjausryhmä päätyi yksimielisesti nykyisen paikan kannalle, jonka toista vaihtoehtoa suurempaa bruttopinta-alaa pyritään pienentämään ja siten kustannuksia.

Paloasemahankkeita on vireillä lukuisia. Varkauden painoarvo ja merkitys huomioon ottaen nyt tulee toimia sitoutuneesti hankkeen toteuttamiseksi.

Ohjausryhmä kiirehti myös nopeaa yhteyttä Palosuojelurahastoon pääsihteeri Johanna Herralaan rahoitustuen haun aikataulun varmistamiseksi. Sisäministerinä palosuojelurahaston aikoinaan perustaneena ja siinä vielä jäsenenäkin kansanedustaja-ajan jälkeen toimineena olin yhteydessä ylijohtaja Mika Kättöön, joka suositti nopeaa hankkeen esittelyä.

Asemamme kannalta on myös tärkeä varmistaa Joroisten kunnan siirtymisessä Pohjois-Savoon, että maakunnallisen pelastusalueen raja muuttuu ensi vuoden alusta. Varkauden kaupunki on perustellusti vaatinut Pohjois-Savon aluepelastuslaitoksen maksuosuusjärjestelmän muutamista.

Kokonaiskustannukset jaetaan vuosien 2001–2003 kuntakohtaisten kustannusten keskinäisen suhteen mukaan ja vain 6 prosentin asukasluvun suhteessa, mikä on Varkaudelle epäoikeudenmukaista. Aiempia esityksiämme ei lähinnä Kuopio ole hyväksynyt.

Nyt on äärimmäisen tärkeätä, kuten ohjausryhmä korosti, että neuvottelu perussopimuksen muuttamisesta järjestetään viipymättä.

Informoin ohjausryhmälle SM:n johtaja Janne Koivukosken kuvaamat askelmerkit. Jos kunnat eivät pääse sopimukseen, tulee valtioneuvosto päättämään asiasta sisäministeriön valmistelusta. Ministeriön on saatava ilmoitus tilanteesta viimeistään syyskuussa, jotta sille jää kaksi kuukautta aikaa valmistella asia.

Erilaisia laskentakaavoja pohditaan ja todennäköisesti asukastiheys ja riskiperusteet arvioidaan. On varmistettava, että Joroisten osalta pelastustoimen alue muuttuu vastaamaan maakuntajakoa ensi vuoden alusta.

Myös pelastustoimen osuus PoSoTe20 valmistelussa etenee. Tällä hetkellä pelastustoimi saa kehittämisrahaa suoraan sisäministeriöstä ja on mm. ensihoidon osalta automaattisesti mukana sotea kehitettäessä Pelastusjohtaja Jukka Koponen on nimetty STM:n alueelliseen jaostoon jäseneksi ja häntä tullaan kuulemaan myös alueemme valmisteluohjauksessa säännöllisesti.

Pidetään alueemme turvallisuusrakenteet ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet kunnossa ratkaisevassa saranakohdassa.

Kirjoittaja on kaupunginhallituksen jäsen (sd.), sisäministeri 2003-2007, palosuojelurahaston hallituksen jäsen 2013–2016.

Keskustelu