Aiemmassa tavassa toimia on ollut ongelma, jossa valta ja vastuu sekä osaaminen ja tieto kasaantuvat pienelle joukolle

Kaupungin elinkeinoyhtiöihin pitää kirjoittajan mukaan palauttaa luottamus. Sirpa Ylönen

Jaakko Ikonen

Olen kiinnittänyt viime aikoina kuumana olleeseen Varkauden tytäryhteisöjen päätöksenteon riippumattomuuteen huomiota konsernijaoston puheenjohtajana ensimmäisen kerran syksyllä 2017. Olen useaan otteeseen konsernijaoston kokouksissa viimeisen kolmen vuoden ajan kysynyt edellä esiteltyjen linjauksien perään kaupungissamme.

Maallikolle hyvä hallintotapa, osakeyhtiöiden toimielinten keskinäiset suhteet ja niiden tietynlainen riippumattomuus välttämättömänä edellytyksenä terveelle hallintokulttuurille ei varmasti aukea hetkessä. Katson kuitenkin, että korkeapalkkaisten virkamiesten tulisi noudattaa työssään korkeaa moraalia ja eettisiä periaatteita, joiden nojalla hallinto tulee olla järjestetty Varkaudessakin.

Tätä taustaa vasten kysyn, kuinka kaupungin yhtiökokousedustaja on menetellyt esittäessään kullekin yhtiölle omistajan puolesta hallituksen jäsenet?

Nyt käsillä olevassa tapauksessa syystä tai toisesta tahdotaan laittaa ikään kuin uhalla samat henkilöt istumaan kolmeen toisiaan lähellä oleviin yhtiöihin (Navitas, Taitotalo ja Teollisuuskylä). Olen kuullut vedottavan siihen, ettei tämä ole lainvastaista. Toisin sanoen kaikki mikä ei ole kiellettyä, on sallittua.

Tästä eettisestä pohjasta ei käsitykseni mukaan synny hyvä ja terve hallintorakenne eikä -kulttuuri. Lisäksi tulisi miettiä, miten kolmen yhtiön sama toimitusjohtaja istuu kuvioon osakeyhtiöoikeudellisten periaatteiden sekä riippumattomuuden näkökulmasta.

Tapauksen niin sanotun kärhämän juuret analyysini mukaan juontavat kahdesta keskeneräisestä asiasta. Ensinäkin ilmeisesti joskus vuonna 2015 on kaavailtu kolmen yhtiön fuusiota, mikä törmäsi erilaisiin esteisiin kuten Teollisuuskylän ylivelkaantumiseen.

Toinen seikka on se tosiasia, että Call Waves kauppaa tehdessä tuppasi syntymään ulospäin kuva, että neuvottelupöytien eri puolilla istui samoja henkilöitä.

Tämän päivän tilanne on se, että hallitukset on nyt vaihdettu osittain vastaamaan lainsäätäjän tarkoittamaa asiaintilaa.

Call Waves-rahat seisovat Navitaksen kassassa odottaen hallinnon päätöksiä niiden jatkohyödyntämisestä.

Asiassa tullee arvioida kuluneen vaalikauden ajalta ulkopuolista selvitystä tapahtuneesta, jotta kyseisten yhtiöiden toimintaan voidaan palauttaa yleinen luottamus.

Konsernijaosto on lähtenyt yksimielisessä päätöksessään koskien tytäryhtiöiden hallinnon järjestämistä siitä, että eri yhtiöiden hallitukset ja toimitusjohtajat tulee järjestää niin jatkossa, että riippumattomuus toteutuu. Katson, että tällä päätöksellä velvoitetaan kaupungin omistamien yhtiöiden johdot ja vastuulliset virkamiehet tarkastelemaan kunkin yhtiön toimivan johdon rakenne ja tekemään tarvittaessa vaadittavat muutokset.

Kaupungin nykyinen taloustilanne edellyttää, että yhtiöiden johdot tulee saattaa 2020-luvun hyvää hallintotapaa vastaavalle perustalle, mikä mahdollistaa hyvän hallintotavan mukaisen toiminnan tulevaisuudessa.

Konsernijaosto tulee käsittelemään heti syksyn alkupuolella hyvän hallinnon uusia määräyksiä, jotka on pikapuoleen saatava ajettua käytäntöön yhtiöissämme. Jo nykyinen konserniohje velvoittaa tytäryhtiöitä esimerkiksi kartoittamaan joka vuosi oman riskitilanteensa ja raportoimaan tästä konsernijaostolle.

Olen kysynyt merkittävimpien yhtiöidemme kyseisiä raportteja viime vuodet saamatta niitä kertaakaan. Ainoat riskiraportit on laadittu tilanteissa, joissa riskit ovat jo toteutuneet ja tytäryhtiöt (Wartalo ja Teollisuuskylä) ovat hakeneet lisäpääomaa omistajalta.

Lisäksi totean lopuksi, että viime aikaisessa sydäntä ja mieltä lämmittävissä uusien poliittisten voimien kosiskeluviesteissä on oikea sanoma. Nähdäkseni myös yhtiöiden hallitusten järjestäminen riippumattomuuden periaatteen varaan pakottaa meidät etsimään uusia toimijoita.

Aiemmassa maan tavassa on ollut ongelma, jossa valta (ja vastuu) kasaantuvat pienelle joukolle, samalla myös osaaminen ja tieto kasaantuvat pienelle joukolle. Nyt on oiva tilaisuus alkaa ajamaan uusia osaajia hallituksiin.

Asiantuntemusta voidaan lisätä myös kouluttamalla paikallisia toimijoita sekä ostamalla paikallista osaamista.

Keskustelu