Kyse ei ole pelkästä säästökuurista vaan talouden tasapainotusohjelma on myös mahdollisuus kehittää toimintaa

Kati Hynninen

Näkökulma

Kenellekään ei ole varmasti jäänyt epäselväksi ,että kaupunkimme taloutta ollaan lähdössä tasapainottamaan vuosille 2020–2025 ajoitetulla tasapainottamisohjelmalla. Haluan todella uskoa, että kyseessä ei ole perinteinen savolainen ”rojekti”, jota määritelmät ”Aloittamista vaille valmis” ja ”Kyvyttömät teettää haluttomilla mahottomia” usein liitetään.

Kaupunkimme talouden tilanne ei pitäisi yllättää ketään. Toki, jos on sulkenut silmät realiteeteilta ja uskonut pelkkiin unelmiin, on herätys karu. Kaupungin väkiluvun väheneminen ja verotulojen pieneneminen sekä heikentynyt toimintakate ovat johtaneet tulojen ja menojen epätasapainoon.

Pari vuotta sitten valtuutetuille esiteltiin talousselvitys, jossa oli skenaarioita tulevaan. Silloin tosin mietittiin myös mahdollisen sote-uudistuksen mukanaan tuomia muuttujia. Mukana oli myös ennusteet siitä, miltä talousluvut näyttävät, jos sote ei toteudu.

Joku päättäjistä päätyi vain tuhahtamaan konsultin tekemälle selvitykselle ja epäilen päättäjien joukossa olevan myös heitä, ketkä eivät vielä tänäänkään ole lukeneet selvitystä. Olisi ehkä kannattanut.

Nyt kävä ”pakko” sanelee toimenpiteiden tekemisen. Kulukuri tulee olemaan tiukka, mutta ennen kaikkea tasapainottamisohjelmaan sisältyy paljon rakenteellisia ratkaisuja sekä toiminnallisia muutoksia, joilla turvataan kuntalaisille toimivat palvelut tulevaisuudessa.

Päätöksentekijöiltä vaaditaan sitoutumista ja valmiutta tehdä päätöksiä. Kyse ei ole pelkästä säästökuurista, vaan haluan nähdä ohjelman myös mahdollisuutena toimintojen kehittämiselle.

Tekemällä viisaita, rakenteita uudistavia päätöksiä luomme henkilöstölle olosuhteet, joissa mahdollistetaan toiminnallisten säästöjen syntyminen.

Rakenteilla olevalta terveyskampukselta odotetaan paljon. Uusia, terveitä tiloja on odotettu. Vuosia on kerrottu, että vanhat, ei-tarkoituksenmukaiset tilat ovat este toimintojen kehittämiselle.

Suunnitelmat toiminnallisten säästöjen syntymiseksi toivottavasti rakentuvat yhtä aikaa uuden sairaalan seinien kanssa.

Päätöksentekijöiden osalta suurin työ soten osalta on siis tehty. Toimialalla tiedetään, että toiminnallisia muutoksia tarvitaan ja euroina tavoite on kirjattu. Nyt kyse on muutoksen johtamisesta ja koko henkilöstön sitouttamisesta yhteiseen päämäärään.

Kankun koulu on pyörinyt keskusteluissa jo useamman vuoden. Kouluverkkotyöryhmän selvitys oli hyvin yksimielinen asian suhteen ja henkilöstökin tuntuu yksituumaisesti odottavan asian etenemistä.

Kukaan kaupunkimme virkamiehistä ei ainakaan avoimesti myönnä, että asiassa oltaisiin tarkoituksella viivytelty mutta näin maallikon järjen mukaan, jos asiaa olisi viety määrätietoisesti eteenpäin esimerkiksi siitä lähtien, kun kouluverkkotyöryhmän esitys asiasta tuli, olisi tänä syksynä oppilaat aloittaneet koulutyön uusissa terveissä tiloissa.

Samalla sivistystoimi olisi saanut aikaan tuntuvia toiminnallisia säästöjä eikä tasapainottimistoimenpiteitä tarvitsisi etsiä suurennuslasilla ”kipeistä kohdista”.

Päätöksentekoon tulee vielä toimialojen tasapainottamisen toimenpidesuunnitelmat. Nyt on jo käytetty puheenvuoroja siitä, mitä toimenpiteitä kukakin on valmis hyväksymään.

Lakisääteiset palvelut, kotihoito, teatteri, Vattuvuori ja harjoitusjäähalli tulevat esiintymään kestosuosikkeina varmasti niin puheissa kuin tekstaripalstallakin, kun säästöjä etsitään.

Näiden sijaan toivoisin, että keskusteluun tulisi mukaan myös elinvoiman lisääminen, markkinointi, palvelusetelit ja toimivat palvelut 20 000 varkautelaiselle.

Kirjoittaja on Varkauden kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja (kok.).

Keskustelu