Vanhempainyhdistys vetoaa: pysäköintiä Waltterin koulun pihalle pitäisi rajoittaa

Waltterin koulun vanhempainyhdistys toivoo, että autojen pysäköintiä koulun pihamaalle rajoitettaisiin ilta-aikaan. Petra Husu

Waltterin Vanhemmat ry

Haluamme ilmaista huolemme Waltterin koulun iltapysäköinnistä sekä liikenteestä koulun piha-alueella. Koulun piha on monen Kuoppakankaalla asuvan perheen lähiliikuntapaikka ja olemme saaneet vanhempainyhdistykseen useilta eri tahoilta palautetta piha-alueen turvattomuudesta ilta-aikaan.

Koulun pihalla pitäisi pystyä turvallisesti ulkoilemaan ja pelaamaan myös iltaisin mutta nykyisen pysäköintitavan ja liikenteen takia se ei onnistu. Mielestämme pysäköintitilaa on koulun ympäristössä riittävästi, jotta koulun pihaa ei tarvitsisi käyttää enää pysäköintialueena.

Koulun pihan pitäisi olla turvallinen myös ilta-aikaan, joten pysäköinti ja pihalla ajaminen pitäisi kieltää kokonaan.

Valtaosa pysäköijistä on koulun salin iltakäyttäjiä, joille on jo aiemmin aiheesta tiedotettu Waltterin koulun rehtori Paavo Tervosen toimesta: ”Waltterin koulun piha-alueet ovat merkitty ajokieltoalueiksi. Turvataksemme sekä koulupäivisin oppilaiden liikkumisen koulualueella, että iltaisin peli- ja leikkialueiden turvallisen käytön on kaupunki kieltänyt moottoriajoneuvoilla koulun pihalle ajamisen. Pyydämme huoltajia keskustelemaan vakavasti mopoilevien oppilaiden kanssa siitä, että mopot jätetään koulun pihan ulkopuolelle mopoparkkialueelle.”

Vanhempainyhdistys ihmetteleekin, miksi tiedotteen kehotuksia ei noudateta?

Piha-alueen turvattomuuteen vaikuttavat myös mopoilijat. Mopoilla ajelu aiheuttaa turvattomuutta iltapäivisin, kun koulun pihalla ulkoilevat pienten koulun iltapäiväkerholaiset. Myös ilta-aikaan tapahtuva tarpeeton edestakainen ajelu aiheuttaa vaaratilanteita.

Koulun alueella ulkoilee lapsiperheitä sekä harrasteporukoita, joiden turvallisuus vaarantuu holtittomasta mopoilla ajamisesta.

Pelastustilanteessa pihan on myös oltava esteetön hälytysajoneuvoille. Pelastuslain 11 §:ssä sanotaan, että ”Kiinteistön omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja muut kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että ne on merkitty asianmukaisesti. Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä.” Nykyisen pysäköintitavan mukaan esteettömyys ei toteudu.

Ehdottaisimmekin, että pysäköinti koulun piha-alueella kiellettäisiin ja iltakäyttäjiä ohjattaisiin käyttämään Urheilukadun tai Liikuntatalon parkkialueita. Olemassa olevat kieltomerkit eivät ole riittävät tai tarpeeksi näkyvillä, jotta autoilijat huomaisivat ne. Pyytäisimme myös harkitsemaan mahdollisia puomeja tai muita hidasteita, jotta mopoilijoiden tarpeeton pihan läpi ajelu vähentyisi.

Kaikilla on oikeus ulkoilla ja viettää aikaa koulun pihalla. Toivoisimme kuitenkin, että turhilta vaaratilanteilta vältyttäisiin, kun jokainen noudattaisi annettuja ohjeita ja kunnioittaisi muita koulun pihalla liikkuvia.

Keskustelu