Senioreille pitää saada kerrostalo viilupuusta lähelle palveluja

Edellinen senioritalo valmistui Laivalinnankadulle. Aulikki Jääskeläinen

Ahti Immonen

Ikääntyvän väestön suhteellinen osuus kaupunkimme asukkaista kasvaa nykyisestään. Näin ollen syntyy väistämätöntä tarvetta monelle nykyisen asumismuodon vaihtoon, esimerkiksi omistusasunnosta kerrostaloasumiseen kaupungin keskusta-alueelle lähelle palveluja.

Tähän tarpeeseen täytyy kaupungin lähitulevaisuudessa pystyä varautumaan ja vastaamaan.

Kerrostalokanta on kaupungissamme pääosin vanhaa, eikä näin ollen ole houkuttelevaa omistusasunnoiksi, vuokra-asunnoiksi tai sijoituskohteiksi.

Kaupunkimme tulisikin ryhtyä valmisteleviin toimiin senioreille suunnitellun puurakenteisen kerrostalon rakentamiseen keskeiselle paikalle, lähelle palvelutarjontaa. Rakentamisessa tulisi ottaa huomioon erityisesti ikääntyvien asukkaiden erityistarpeet tilojen suunnittelussa, kuten asuntojen koko, esteettömyys, yhteiset tilat jne.

Rakentamisessa tulisi hyödyntää kaupungissamme toimivan yrityksen Stora Enso Oyj:n valmistamaa puuelementtituotantoa ja rakentaa kerrostalo puuelementeistä.

Kaupungilta se olisi myös myönteinen viesti puurakentamisen lisäämisen edistämisessä ja antaisi myönteistä näkyvyyttä kaupunkimme halusta olla mukana puurakentamisen lisäämisen uudessa tulemisessa ja myös edistämässä tällä tavoin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Kysyntää kohtuuhintaiseen, laadukkaaseen vuokrataloasumiseen lähellä palveluja tulee kaupungissamme enenevässä määrin olemaan selkeää tarvetta.

Keskustelu