On mahtavaa, miten pikkuyrittäjät innostuvat liikeideoistaan ja vanhemmat ovat ylpeitä, kun lapsi pärjää itsenäisesti

Näkökulma

Olen saanut toimia työssäni yrityskehittämisen parissa jo parikymmentä vuotta. Viime aikoina olen päässyt hyvin läheltä seuraamaan, kuinka yritteliäisyys näkyy esimerkiksi viidesluokkalaisissa, yläkoululaisissa ja keskiasteella.

Lainalaisuudet osat samat kaikilla. Liikkeelle lähdetään siitä, missä olet hyvä ja mikä innostaa sinua. Mietitään tuotetta tai palvelua, asiakasryhmiä, kustannuksia, hinnoittelua ja markkinointia. Yritetään. Aina kaikki tuotteet eivät käy kaupaksi, mutta seuraavalla kerralla voidaan kehittää liikeideaa edelleen.

Lapsella ja nuorella ei ole epäonnistumisen pelkoa mielessä ja olen aivan varma siitä, että yritteliäisyyden kynnystä madaltamalla kaikista pienistäkin toimista on hyötyä tulevaisuuteen päin.

Varkaudessa toteutettiin Nuori Yrittäjyys ry:n valtakunnallista Pikkuyrittäjät-ohjelmaa ensimmäisen kerran toissa vuonna Waltterin koulussa ja viime vuonna myös Kangaslammilla. Ohjelmassa lapset saavat toteuttaa oman liikeideansa osana päivittäistä opetusta.

Elinkeinotoimijat ja yrittäjäjärjestöt ovat tukeneet ohjelman toteutusta mahdollistamalla myös koulun ulkopuolisia tapoja toteuttaa yritteliäisyyttä. Olemme esimerkiksi osallistuneet kesäkatutapahtumaan yhteisellä myyntipaikalla Zalaegerzegin aukiolla.

On mahtavaa nähdä, miten viidesluokkalaiset Pikkuyrittäjät innostuvat mahdollisuudesta toteuttaa omia liikeideoitaan. Nähdä vanhempien yllättynyt ja ylpeäkin katse, kun he huomaavat, että lapsi pärjää täysin itsenäisesti asiakaspalvelussa ja rahankäsittelyssä.

Jos tuotteet eivät käy kaupaksi, lasketaan hintaa. Jos asiakkaat eivät tule lähelle, tehdään isompi kyltti ja mennään asiakkaan luo pitämään myyntipuhetta. Houkutellaan asiakkaita tervehtimällä reippaasti ja esitellään tuotteita.

Päivä huipentuu lasten intoon, kun he laskevat loppukassaa. Tarvitaan tiimityötaitoja ja matemaattisia taitoja. Lasketaan, kuka on tuonut mitäkin ja vähennetään valmistuskustannuksiin käytetyt summat loppukassasta. Neuvotellaan yhtiökumppaneiden kanssa siitä, miten tuotot jaetaan.

Toivottavasti ohjelman toteutus juurtuu paikkakunnalle ja laajenee myös naapurikuntiin.

Varkauden kaupungin työllisyyspalvelut on tehnyt erinomaisen ratkaisun ottaessaan kesäyrittäjyystuen pysyväksi työkaluksi kesätyöllistämiseen. Nyt kolmatta kertaa alkavan kesäyrittäjyysohjelman haku on käynnissä 27.1– 8.3.2020 ja tänä vuonna ohjelmassa on mukana myös Joroisten kunta.

Keskiasteelle vakiintunut opiskelijayrittäjyystoiminta voidaan ulottaa ohjelman avulla myös kesälukukaudelle. Kannattaa kannustaa oman perheen nuoria osallistumaan ohjelmaan.

Toivottavasti tämäkin työkalu juurtuu pysyväksi seudulliseksi työkaluksi nuorten yrittäjyyden edistämiseen.

Jokainen voi osallistua asian edistämiseen kohdistamalla asiointia lasten ja nuorten yrityksiin silloin, kun siihen on tilaisuus.

Auta nuorta kasvamaan yritteliääksi.

Kirjoittaja on Wäläkky Keski-Savon Uusyrityskeskus ry:n toimitusjohtaja ja yritysneuvoja.

Lue lisää aiheesta