Hienoa työtä palvelukodissa: Hongistonkadun henkilökunta ansaitsee ison kiitoksen

Kirjoittaja kiittää palveluasumisyksiköiden henkilökuntaa hyvästä työstä poikkeusaikana. Tuire Punkki

Nina Konu

Korona on tuonut haasteita ja muutoksia jokaisen elämään. Tiedotusvälineissä on nostettu esille lapsiperheiden sekä riskiryhmiin kuuluvien ja palvelukodissa asuvien vanhusten arjen haasteita.

Kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tilanne on jäänyt vähemmälle huomiolle ja haluankin tätä nostaa esille.

Varkaudessakin on viisi asumisyksikköä, joiden arki on muuttunut merkittävästi maaliskuun puolen välin jälkeen.

Näissä yksiköissä asuu hyvin erilaista tukea tarvitsevia ihmisiä. Tarvittavan tuen määrä vaihtelee; osa tarvitsee tukea vain vähän, osa ohjausta ja apua kaikkiin päivittäisiin asioihin. Haastetta nyt poikkeusaikana lisää se, että osa näistä ihmisistä ei kykene ymmärtämään syytä arjen äkilliseen muuttumiseen.

Erityisen hankalaa on se, ettei kukaan osaa heille kertoa, milloin tilanne on ohi ja elämä palautuu taas tuttuihin ja turvallisiin uomiinsa.

Päivä- tai työtoiminta rytmittää normaalisti monen erityistä tukea tarvitsevan henkilön arkea. Nyt nuo toiminnat ovat kiinni ja nämä henkilöt ovat vain ja ainoastaan kotona asumisyksiköissä.

Toimintakykyä edistävät ja ylläpitävät terapiat ovat tauolla.

Monilla on harrastuksia, joihin ei nyt pääse. Asioinnit ja erilaisten palvelujen käyttö joko yksin tai avustajan kanssa on nyt kielletty.

Asumisyksiköissä on voimassa vierailukielto kuten vanhusten palvelukodeissakin. Asukkaat eivät myöskään saa vierailla omaisten luona eivätkä tavata muualla asuvia ystäviä.

Yksinäisyys korostuu ja on ikävä vanhempia tai sisaruksia, joiden luona on tottunut käymään tai jotka ovat vierailleet asumisyksikössä.

Asumisyksiköiden henkilökunta on ollut isojen haasteiden edessä luodessaan uudenlaista arkea, johon kaikista rajoituksista huolimatta sisältyy henkilön tarvitsema tuki ja myös mielekästä toimintaa, joka saa ajatukset irti ikävästä ja koronaan liittyvästä huolesta.

Oma kehitysvammainen ja autistinen poikani asuu Hongistonkadun palvelukodissa. Henkilökunta siellä ansaitsee ison kiitoksen ja hatun noston työstään nyt poikkeusaikana.

Uskon, että yhtä hienoa työtä tehdään myös muissa asumisyksiköissä.

Keskustelu