Ely-keskus vastaa: Puurtilan sillan pintarakenteiden poisto toi huojuntaa mutta lyhytaikainen työvaihe ei vaikuta sillan kestävyyteen

Puurtilan silta pintarakenteiden poisto oi huojuntaa mutta sillan kestävyys ei ole vaarassa. Tiina Laine

Jarmo Kaija

Keski-Suomen ely-keskus vastaa Tommi J.K. Taskisen (Warkauden Lehti 19.5.) kirjoituksessa esitettyihin kysymyksiin ja kertoo työn etenemisestä.

Puurtilan eli Komminselän huonokuntoisen sillan peruskorjaustyöt aloitettiin toukokuussa.

Sillan kantavuus on mitattu suunnitteluvaiheessa ennen töiden aloittamista.

Sillan vanhoja pintarakenteita on poistettu kaivinkoneella ja siltaa ylitettäessä koettu lisääntynyt huojunta on johtunut tästä työvaiheesta.

Sillan huojunta voi aiheuttaa epäviihtyvyyden tunnetta, mutta päällysteen purkutyöt lyhytaikaisena tapahtumana eivät vaikuta sillan kestävyyteen.

Sillan pintaa ei rouhita puhki vaan ainoastaan sillan vanhat pintarakenteet poistetaan. Sillan sortumavaaraa ei ole.

Huojunta havaittiin heti työ alussa ja urakoitsija seurasi työn toteutusta erityisen tarkasti. Tältä keväältä tämä huojuntaa lisäävä työvaihe on ohi.

Sillan toiselle ajokaistalle tehdään sama työvaihe elokuun 2020 alkupuolella.

Sillan ylittäminen ei ole vaarallista, kunhan kaikki noudattavat liikennesääntöjä ja käyttävät yleiselle liikenteelle osoitettuja väyliä. Työaikaisista liikennejärjestelyistä on varmasti myös haittaa alueella liikkuville.

Sillan korjaustöiden valmistuttua liikkuminen on entistä turvallisempaa.

Talvikaudeksi 2020–2021 sillan kannen yläpuoliset työt keskeytetään ja yleisen liikenteen käytössä on vastaavan levyiset ajo- ja jalankulkuväylät kuin ennen korjaustyötä.

Kaiteiden korotuksista on päätetty Pohjois-Savon ely-keskuksessa Väyläviraston ohjeisiin perustuen.

Kaiteeseen tulee nykyisen tyyppikuvan mukaiseen sillankaiteiseen 30 senttimetrin korotusosa eli tällä hetkellä sillalla olevaan vanhan malliseen sillankaiteeseen tulee korotusta noin 50 senttimetriä.

Kommentoi