Vattuvuoren kuntoiluportaiden rakentaminen pyritään aloittamaan, ja uimahallin kuntosali remontoidaan kesällä

Jorma Saastamoinen

Olemme eläneet pari kuukautta erilaista ja erittäin haasteellista aikaa koronapandemian takia. Tämä on vaikuttanut varmasti meidän jokaisen arkeen ja olemme joutuneet sopeuttamaan omia tekemisiä terveysviranomaisten ja hallituksen ohjeiden mukaisesti.

Mielestäni Varkaudessa on yleisesti ottaen noudatettu ohjeita kiitettävästi ja koronatartuntojen määrä on pysynyt vähäisenä. Myös liikunta- ja vapaa-aikapuolella olemme olleet linjan mukaisia. Liikuntapaikkoja jouduttiin sulkemaan ja nyt niitä on avattu pikkuhiljaa valtakunnallisia ohjeita noudattaen.

Urheiluseuroissa on jouduttu paljon ideoimaan toimintaa ja varmasti isoja haasteita on tullut myös vastaan. Varsinkin joukkuelajeissa on jouduttu miettimään harjoittelua uudesta näkökulmasta kokoontumisrajoitusten aikana.

Toivotaan, että tilanne etenee suotuisasti ja kesäkuun alusta myös joukkueet pääsevät harjoittelemaan liki normaalisti, kuitenkin edelleen ohjeita noudattaen.

Liikunta- ja vapaa-aikapuolen tämän vuoden budjettiin sovitut investoinnit tullaan toteuttamaan suunnitelmien mukaan.

Vattuvuoren kuntoiluportaiden rakentaminen pyritään aloittamaan kesäkuun aikana.

Uimahallin kuntosalin uusien laitteiden toimittaja tullaan päättämään kesäkuun alkupuolella pidettävässä liikunta- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa. Toivottavasti tällä tarpeellisella investoinnilla saadaan uimahallin ja kuntosalin käyttöastetta ylöspäin.

Erittäin merkittävä asia liikuntapuolella on myös viime syksynä kaupungin toimesta alkuun laitettu seurafoorumi, joka on paikallinen kaupungin sekä liikunta- ja urheiluseurojen yhteistyöfoorumi, joka on avoin kaikille seurojen edustajille. Seurafoorumin yhteinen tavoite on varkautelaisten liikunta- ja urheilukulttuurin vahvistaminen, tiedon jakaminen, vaikuttaminen ja osallistaminen.Foorumi on järjestetty pari kertaa ja kokoontumisiin on osallistunut hyvin seurojen edustajia.

Kokoontumisten seurauksena Varkaudessa lähti viime talvena käyntiin Liikkuva Warkaus -ohjelma. Ohjelma on maksutonta, avointa ja liikunnallista toimintaa varkautelaisille.

Liikuntapäivät järjestetään pääosin viikonloppuisin ja viime talvi osoitti, että perheet löysivät hyvin seurojen toimesta järjestetyt tapahtumat. Tavoitteena on myös saada vanhemmat liikkumaan yhdessä lasten kanssa.

Haluan kiittää kaupungin puolesta paikallisia urheiluseuroja ja Warkautelaiset ry:tä liikuntapäivien järjestämisestä. Toimintaa on tarkoitus jatkaa syksyllä, koronatilanne huomioiden.

Lopuksi haluan muistuttaa myös ulkoilureittien varrella olevien lähiliikuntapaikkojen hyödyntämisestä. Könönpeltoon ja Hertunrantaan on rakennettu lähiliikuntapaikat, joihin kannattaa käydä tutustumassa. Myös skeittaajille rakennettu tehtaan parkki on saanut suuren suosion.

Kaupunki on tehnyt näiden osalta isot satsaukset kaikkien kuntalaisten eteen, mutta ikävä kyllä myös ilkivaltaa on esiintynyt. Esitänkin pyynnön, että myös nämä liikuntapaikat pidetään jatkossa hyvässä kunnossa.

Kirjoittaja on Varkauden liikunta-ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja (sd.).

Keskustelu