Savon ammattiopisto Sakky rakentaa uudenlaista pohjaa opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseen – huoltajien oma sivusto kertoo, mistä ja miten omalle nuorelle voi saada tukea ja apua Pohjois-Savossa

Huoltajille-osio on Sakkyn sivustolle koostettu tietopaketti opiskelijanuoren arkeen. Sinne on valmistettu moninaisia sisältöjä nuoren elämään liittyvistä teemoista sekä tukea tarjoavien toimijoiden yhteystiedot.

Mainos | Kun huoli omasta nuoresta herää, ei ole tavatonta, että ajatukset alkavat kiertää kehää ja menevät lopulta solmuun. Hätäilenkö liikaa, vai onko jopa koko lapsen tulevaisuus oikeasti uhattuna? On hankala keksiä, pitäisikö tehdä jotain – ja jos niin mitä. Mistä saisin tietoa, kuka voisi auttaa?

Margit Patronen Savon ammattiopistosta ja Nina-Elise Koivumäki Humanistisesta ammattikorkeakoulusta tunnistavat hyvin tämän hankalan tilanteen. Kun toisen asteen opinnot alkavat, arki muuttuu monella tavalla.

– Osa turvaverkosta eli nuoren tärkeimmät ihmiset voivat jäädä fyysisen etäisyyden päähän opiskelupaikkakunnalle muuttaessa. Kuitenkin huoltajien merkitys vaikeiden tilanteiden ratkaisemisessa ja niiden ehkäisemisessä on äärettömän tärkeä, sanoo Patronen.

Siksi Sakkyn verkkosivuille on luotu Huoltajille-osio. Yksi sivu kokoaa yhteen opiskelijoiden hyvinvointiin ja opinnossa jaksamiseen liittyvää tietoa huoltajille muun muassa podcastien ja webinaarien muodossa. Lisäksi sivustolla on esitelty Pohjois-Savossa apua tarjoavia järjestöjä sekä muita kolmannen ja julkisen sektorin toimijoita.

Vastauksia huoltajien kysymyksiin sekä tietoa eri alojen toimijoista

Pohjois-Savon alueella toimii useita eri alan toimijoita, joiden erikoisosaaminen keskittyy juuri toisen asteen opiskelijoiden kohtaamiin haasteisiin. Nämä toimijat ovat myös vierailleet opiskelijoiden luona Sakkyn eri kampuksilla kertomassa toiminnastaan. Opiskelijoiden palaute vierailuista on ollut erittäin hyvää.

Huoltajille-sivustolle on koottu yleistä tietoa nuoren elämänvaiheeseen liittyvistä asioita sekä listattu tietoa siitä, minne voi ottaa yhteyttä esimerkiksi päihteiden, mielenterveyden ja syömishäiriöiden huolissa tai vaikkapa liikennekasvatukseen liittyen. Nuori voi myös itse löytää apua huoltajille suunnatun sivuston materiaaleista.

Miten voin vanhempana tukea nuoren jaksamista ja selviytymistä arjessa? Entä miten jännittämistä voisi hallita? Muun muassa näistä aiheista on tehty videotallenne ja podcast-jakso sivustolle. Sakkyn lisäksi Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak toimii sisältöjen tuottajana.

Sivuston avulla Sakky haluaa luoda uudenlaisen yhteyden opiskelijanuorten huoltajiin. Tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin parantaminen eri tahojen yhteistyön avulla, mikä näkyy esimerkiksi opintojen keskeyttämisen vähenemisenä. Patronen ja Koivumäki uskovat, että verkkovälitteisesti tieto siirtyy nykyaikana tehokkaammin oppilaitoksesta kotiin.

– Tällaista yhtä laajasti tietoja sisältävää, huoltajien tarpeisiin keskittyvää sivustoa emme ole muualta löytäneet, Margit Patronen sanoo.

Haasteista ei tarvitse selvitä yksin

Margit Patronen ja Nina-Elise Koivumäki pitävät tärkeänä sitä, että vaikeuksien ei anneta leimata nuorta. Asiat, olivatpa ne vasta pieniä tai jo haastaviakin, voidaan selvittää. Patronen ja Koivumäki kuitenkin korostavat, että pulmaan kannattaa puuttua mahdollisimman varhain. Kaikille opiskelijoille halutaan tulevaisuuden näkymä, jossa odottaa hyvä työelämä.

Patronen ja Koivumäki uskovat, että kun huoltaja saa tietoa järjestötoimijoista, kynnys asioiden puheeksi ottamiseen madaltuu. Myös oppilaitosten oma opiskeluhuolto on laadukas osa nuorten tukipalveluita.

– Puhuminen auttaa aina, ja asian pohtiminen toisen kanssa myös asettaa ongelman oikeisiin mittasuhteisiin. Alan ammattilaiset näissä järjestöissä osaavat myös kertoa, jos on jo syytä ottaa yhteyttä myös opiskelijahuoltoon, sanoo Nina-Elise Koivumäki.

Huoltajille-sivusto on koottu Yhteisöllinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö -hankkeen, lyhyemmin Yhdessä!-hankeen avulla. Hanketta tukee EU:n Euroopan sosiaalirahasto, ja sen rahoittaja on Etelä-Savon ELY-keskus. Yhdessä!-hankkeen toteuttajina toimivat Savon ammattiopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu, ja se on käynnissä vuoden 2022 loppuun saakka. Sivustoa päivitetään myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Huoltajille-sivu avautuu tästä.

Kestävän tulevaisuuden tekijä

Savon ammattiopisto